Chuyên mục: Báo chí nói về Phúc Hậu

Với phương pháp chữa bệnh đặc biệt cùng sự tận tâm, yêu nghề, phòng khám YHCT Phúc Hậu vinh dự khi được các đơn vị báo chí đưa tin. Đồng thời, đây cũng là phương hướng hiệu quả để ngày càng nhiều bệnh nhân thoát khỏi sự đau đớn của bệnh tật.