Chuyên mục: Bệnh Viêm xoang

Tổng hợp thông tin về bệnh viêm xoang và những cách điều trị hiệu quả nhất với từng tình trạng cụ thể. Viêm xoang hiện nay bao gồm 5 loại: viêm xoang sàng, viêm xoang trán, viêm xoang bướm, viêm xoang hàm và viêm đa xoang.